Menu Close

Legislație

Legislație primară și secundară pentru alegerile europarlamentare

 

 1. Constituția României, republicată (Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 767/31.10.2003)

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/47355

 1. Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare. (Monitorul Oficial al României, partea I, Nr. 627/31.08.2012)

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/78622

 1. Legea nr. 208/ 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/170037

 1. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 21/2024 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024 (Monitorul Oficial Nr. 195/8.03.2024)

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/279730

 1. Hotărârea Guvernului nr.205/2024 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024.

https://locale2024.bec.ro/wp-content/uploads/2024/03/hg_205.pdf

  1. Hotărârea Guvernului nr.206/2024 pentru aprobarea bugetului și a cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024.

https://locale2024.bec.ro/wp-content/uploads/2024/03/hg_206.pdf

 1. Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/73672

 1. Lege nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările și completările ulterioare.

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/43323

 1. Lege nr. 176/2010 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/121924

 1. Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată cu modificările și completările ulterioare. (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535/03.08.2009)

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/82317

 1. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității, cu modificările și completările ulterioare.

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/90188

 1. Hotărârea Guvernului nr. 199/2024 privind aprobarea calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024 (Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 203/11.03.2024)

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/279781

 1. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 1/2024 pentru aprobarea modelului de acceptare a candidaturii, a modelului listei de candidați, a modelului cererii de admitere a candidaturii independente, a modelului cererii de renunțare la candidatură și a modelului certificatului doveditor al alegerii care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024

https://europarlamentare2024.bec.ro/wp-content/uploads/2024/03/hAEP_1.pdf
Descărcare documente editabile :
1. Modelul declarației de acceptare a candidaturii
2. Modelul listei de candidați
3. Modelul cererii de admitere a candidaturii independente
4. Modelul cererii de renunțare la candidatură
5. Modelul certificatului doveditor al alegerii

 1. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 2/2024 privind aprobarea modelului listei susținătorilor care va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din 9 iunie 2024.

https://europarlamentare2024.bec.ro/wp-content/uploads/2024/03/hAEP_2.pdf
Descărcare document editabil :
Modelul listei susținătorilor

 1. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 3/2024 privind aprobarea modelelor listelor electorale care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din data de 9 iunie 2024.

https://europarlamentare2024.bec.ro/wp-content/uploads/2024/03/hAEP_3.pdf
Descărcare document editabil :
Modelul listelor electorale

 1. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 4/2024 privind aprobarea modelului buletinului de vot care va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din data de 9 iunie 2024.

https://europarlamentare2024.bec.ro/wp-content/uploads/2024/03/hAEP_4.pdf

 1. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 5/2024 privind aprobarea modelului, dimensiunilor și a condițiilor de tipărire, de gestionare și de utilizare a timbrului autocolant utilizat la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024

https://europarlamentare2024.bec.ro/wp-content/uploads/2024/03/hot_AEP_5.pdf

 1. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 6/2024 privind aprobarea modelelor ștampilelor electorale care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024

https://europarlamentare2024.bec.ro/wp-content/uploads/2024/03/hot_AEP_6.pdf

 1. Hotărârea Guvernului nr. 220 din 4 martie 2009 pentru aprobarea modelului cererii de înscriere în listele electorale speciale, care se face de către alegătorul comunitar, precum şi a modelului declaraţiei pe propria răspundere, care se prezintă de către persoana eligibilă comunitar la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/103158

 1. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 7/2024 privind probarea Ghidului finanțării campaniei electorale la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024

https://europarlamentare2024.bec.ro/wp-content/uploads/2024/03/HAEP-7-DIN-2024-GHID-FIN-EURO-Monitorul-Oficial-Partea-I-nr.-256.pdf

 1. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 9/2024 privind aprobarea modelului cererii pentru desemnarea în calitate de președinte al biroului electorale al secției de votare din străinătate sau de locțiitor al acestuia, al declarației de acceptare formulate de către persoana propusă ca reprezentant al formațiunii politice în biroul electoral al secției de votare din străinătate și al declarației pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru desemnarea ca membru în biroul electoral al secției de votare din străinătate, care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024

https://europarlamentare2024.bec.ro/wp-content/uploads/2024/04/H-AEP-9-DIN-2024-MO-I-nr.-275.pdf

 1. Hotărârea Guvernului nr. 947/2004 privind stabilirea duratei şi condiţiilor de păstrare a materialelor necesare votării

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/52769

 1. Decizia nr. 149/03.04.2024 a Consiliului Național al Audiovizualului privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2024

https://europarlamentare2024.bec.ro/wp-content/uploads/2024/04/decizia_149.pdf

 1. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 10/2024 privind aprobarea Procedurii de monitorizare video a localurilor secțiilor de votare din străinătate la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024

https://europarlamentare2024.bec.ro/wp-content/uploads/2024/04/Hot-AEP-10-din-2024.pdf

 1. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr.11/2024 privind aprobarea procedurii de acreditare, a modelelor documentelor de acreditare și a modelelor ecusoanelor persoanelor acreditate la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/281605
Descărcare document editabil :
MODELUL cererii de acreditare a asociaţiilor şi fundaţiilor la alegerile din data de 9 iunie 2024
MODELUL documentului de acreditare a asociaţiilor şi fundaţiilor la alegerile din data de 9 iunie 2024
MODELUL ecusonului care va fi utilizat de către observatorii interni la alegerile din data de 9 iunie 2024
MODELUL documentului de acreditare a observatorilor internaţionali şi a reprezentanţilor instituţiilor mass-media străine la alegerile din data de 9 iunie 2024

 1. Decizia Biroului Electoral Central nr. 41D/13.04.2024 privind aducerea la cunoștință publică a Listei cuprinzând semnele electorale ale partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, legal constituite, precum și ale candidaților independenți admise la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024

https://europarlamentare2024.bec.ro/wp-content/uploads/2024/04/Monitorul-Oficial-Partea-I-nr.-348.pdf

 1. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr.14/2024 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia, desemnarea şi atribuţiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, verificarea corelaţiilor din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării, precum şi condiţiile de înregistrare audiovideo a operaţiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare pentru numărarea voturilor, aprobate prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 36/2019
 2. https://europarlamentare2024.bec.ro/wp-content/uploads/2024/05/hot14_AEP.pdf

 1. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 15/2024 pprivind aprobarea modelelor proceselor-verbale de consemnare și centralizare a rezultatelor votării care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024
 2. https://europarlamentare2024.bec.ro/wp-content/uploads/2024/05/H-AEP-15.pdf
   

 1. Ordinul Ministerului Afacerilor Externe nr. 868/2024 pprivind organizarea și numerotarea secțiilor de votare din străinătate la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024
 2. https://europarlamentare2024.bec.ro/wp-content/uploads/2024/05/Ordin-MAE-868.pdf

 

BIROUL ELECTORAL CENTRAL