Menu Close

HOTĂRÂRI ale Biroului Electoral Central

Număr hotărâreDescriere
1Hotărâre nr.1H/20.03.2024 privind adoptarea Regulamentului de organizare și funcționare a birourilor electorale constituite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și pentru alegerile autorităților administrației publice locale din anul 2024
2Hotărâre nr.2H/20.03.2024 privind aplicarea unitară a dispozițiilor art. 51 alin. (1) din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 8 din Ordonanța de urgență nr.21/2024 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024
3Hotărâre nr.3H/20.03.2024 privind datele la care se consideră împlinite termenele prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2024 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România ai Parlamentului European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024, de Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare și de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările și completările ulterioare, la alegerile din data de 9 iunie 2024
4Hotărâre nr.2BISH/26.03.2024 privind completarea Hotărârii Biroului Electoral Central nr. 2H/20.03.2024 privind aplicarea unitară a dispozițiilor art. 51 alin. (1) din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 8 din Ordonanța de urgență nr.21/2024 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024
5Hotărâre nr.4H/29.03.2024 privind aplicarea unitară a prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.21/2024 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024
6Hotărâre nr.5H/02.04.2024 privind aplicarea unitară a prevederilor art. 45-56 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 16-18 din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
7Hotărâre nr.9H/09.04.2024 privind denumirea și numerotarea birourilor electorale de circumscripție județeană, a Biroului electoral de circumscripție a municipiului București, a birourilor electorale de circumscripție ale sectoarelor municipiului București, a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, precum și a birourilor electorale de circumscripție comunală, orășenească și municipală constituite la alegerile din data de 9 iunie 2024
8Hotărâre nr.19H/16.04.2024 privind admiterea contestațiilor formulate de către doamna , domnul , domnul , doamna și doamna împotriva desemnării președinților Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 10 Buzău și ai birourilor electorale de circumscripție comunală, orășenească și municipală din județul Buzău, precum și a locțiitorilor acestora, pentru alegerile din data de 9 iunie 2024Proces verbal de afișare
9Hotărâre nr.26H/19.04.2024 privind respingerea contestației formulate de către domnul I. F. împotriva Hotărârii nr. 5 din 15.04.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 24 IașiProces verbal de afișare
10Hotărâre nr.27H/19.04.2024 privind respingerea contestației formulate de către domnul P. C. N. împotriva Hotărârii nr. 16 din 15.04.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 37 TimișProces verbal de afișare
11Hotărâre nr.28H/19.04.2024 privind respingerea contestației formulate de către doamna B. I. M. împotriva Hotărârii nr. 3 din 18.04.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 4 BacăuProces verbal de afișare
12Hotărâre nr.29H/19.04.2024 privind admiterea contestațiilor formulate împotriva desemnării președinților birourilor electorale de circumscripție, precum și a locțiitorilor acestora, constituite în județul Dolj, la alegerile din data de 9 iunie 2024Proces verbal de afișare
13Hotărâre nr.30H/19.04.2024 privind admiterea contestațiilor formulate de către doamna N. M., doamna T. M. M., doamna V. V. – R. și doamna Ț. E. – A., de către doamna C. M. A., de către doamna D. R. G., precum și de către doamna F. L. – F. împotriva desemnării președinților birourilor electorale de circumscripție din județul Giurgiu, precum și a locțiitorilor acestora, la alegerile din data de 9 iunie 2024Proces verbal de afișare
14Hotărâre nr.31H/19.04.2024 privind admiterea contestațiilor formulate împotriva desemnării președinților birourilor electorale de circumscripție din județul Ialomița, precum și a locțiitorilor acestora, la alegerile din data de 9 iunie 2024Proces verbal de afișare
15Hotărâre nr.32H/19.04.2024 privind admiterea contestației formulate de către doamna M. I. și doamna L. O. Z. împotriva desemnării președinților birourilor electorale de circumscripție din județul Mureș, precum și a locțiitorilor acestora, la alegerile din data de 9 iunie 2024Proces verbal de afișare
16Hotărâre nr.33H/19.04.2024 privind admiterea contestațiilor formulate de către doamna S. – G. B. C. și de către domnul C. N. împotriva desemnării președinților birourilor electorale de circumscripție din județul Argeș, precum și a locțiitorilor acestora, la alegerile din data de 9 iunie 2024Proces verbal de afișare
17Hotărâre nr.34H/19.04.2024 privind admiterea contestațiilor formulate de către domnul F. M. G., de către domnul B. D. C., de către doamna B. K. K., de către doamna C.D.D., precum și de către doamna S. A.-I. împotriva desemnării președinților birourilor electorale de circumscripție din județul Alba, precum și a locțiitorilor acestora, la alegerile din data de 9 iunie 2024Proces verbal de afișare
18Hotărâre nr.35H/21.04.2024privind respingerea contestației formulate împotriva desemnării președinților birourilor electorale de circumscripție din județul Bacău, precum și a locțiitorilor acestora, la alegerile din data de 9 iunie 2024Proces verbal de afișare
19Hotărâre nr.36H/21.04.2024 privind admiterea contestației formulate de către Partidul Uniunea Salvați România – Filiala Județeană Maramureș împotriva Hotărârii nr. 5 din 19.04.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 26 MaramureșProces verbal de afișare
20Hotărâre nr.37H/21.04.2024 privind respingerea contestațiilor formulate împotriva desemnării președinților Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 10 Buzău și ai birourilor electorale de circumscripție comunală, orășenească și municipală din județul Buzău, precum și a locțiitorilor acestora, pentru alegerile din data de 9 iunie 2024Proces verbal de afișare
21Hotărâre nr.38H/21.04.2024 privind respingerea contestației formulate de Partidul Patrioților – Organizația Județeană Suceava împotriva Procesului-verbal nr. 3/PV/18.04.2024 privind completarea Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 35 SuceavaProces verbal de afișare
22Hotărâre nr.39H/21.04.2024 privind respingerea contestației formulate de către doamna S. M. împotriva Hotărârii din data de 19.04.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 36 TeleormanProces verbal de afișare
23Hotărâre nr.41H/23.04.2024 privind respingerea contestației formulate de către doamna S.M. împotriva Hotărârii nr.6 din 19.04.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 36 TeleormanProces verbal de afișare
24Hotărâre nr.42H/23.04.2024 privind respingerea contestației formulate de către domnul M.A. -L. împotriva desemnării președinților birourilor electorale de circumscripție din județul Argeș, precum și a locțiitorilor acestora, la alegerile din data de 9 iunie 2024Proces verbal de afișare
25Hotărâre nr.43H/23.04.2024 privind admiterea în parte a contestațiilor formulate împotriva Procesului-verbal din data de 21.04.2024 încheiat de Tribunalul Giurgiu privind desemnarea președinților și locțiitorilor circumscripțiilor electorale din județul Giurgiu și respingerea contestației cu nr. 119CT/BEC2024/23.04.2024Proces verbal de afișare
26Hotărâre nr.44H/23.04.2024 privind respingerea contestațiilor formulate de către Partidul Social Democrat – Organizația Județeană Prahova împotriva componenței Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 31 PrahovaProces verbal de afișare
27Hotărâre nr.45H/23.04.2024 privind respingerea contestației formulate de către domnul D. Ș.-C. împotriva Hotărârii nr. 1 din 18.04.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 17 DoljProces verbal de afișare
28Hotărâre nr.46H/23.04.2024 privind respingerea contestației formulate de către Partidul Social Democrat – Organizația Județeană Prahova împotriva Hotărârii nr. 2 din 19.04.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 31 PrahovaProces verbal de afișare
29Hotărâre nr.47H/23.04.2024 privind respingerea contestației formulate de domnul S. V., cu ocazia alegerilor din data de 9 iunie 2024Proces verbal de afișare
30Hotărâre nr.48H/23.04.2024 privind respingerea contestației formulate de către Partidul PRO România împotriva Hotărârii nr. 10 din 20.04.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 27 MehedințiProces verbal de afișare
31Hotărâre nr.49H/23.04.2024 privind respingerea contestației formulate de către doamna B. I. M. împotriva Procesului-verbal nr. 3843/II/A/46 încheiat de Tribunalul Bacău în data de 19.04.2024 privind efectuarea unei noi trageri la sorți pentru desemnarea locțiitorului la Biroul electoral de circumscripție nr. 50 Măgirești din județul BacăuProces verbal de afișare
32Hotărâre nr.50H/23.04.2024 privind respingerea contestației formulate de către doamna S. E. împotriva Hotărârii nr. 12 din 20.04.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 39 VasluiProces verbal de afișare
33Hotărâre nr.51H/23.04.2024 privind respingerea contestației formulate de către Partidul Adevăr, Democrație, Educație și Reconstrucție împotriva neînregistrării semnului electoral al acesteia la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024Proces verbal de afișare
34Hotărâre nr.52H/23.04.2024 privind respingerea contestației formulate de către doamna M. G. M. împotriva desemnării președinților birourilor electorale de circumscripție din județul Alba, precum și a locțiitorilor acestora, la alegerile din data de 9 iunie 2024Proces verbal de afișare
35Hotărâre nr.53H/23.04.2024 privind admiterea cererii de aprobare a înlocuirii reprezentantului Partidului Pro România în Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 21 HarghitaProces verbal de afișare
36Hotărâre nr.54H/23.04.2024 privind aplicarea unitară a prevederilor art. 5 alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2024 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024
37Hotărâre nr.56H/24.04.2024 privind respingerea contestațiilor formulate împotriva desemnării președinților birourilor electorale de circumscripție constituite în județul Giurgiu, precum și a locțiitorilor acestora, la alegerile din data de 9 iunie 2024Proces verbal de afișare
38Hotărâre nr.57H/24.04.2024 privind respingerea contestației formulate împotriva Procesului-Verbal nr. 1620 din data de 22 aprilie 2024 întocmit de președintele Tribunalului Ialomița privind desemnarea președinților birourilor electorale de circumscripție și a locțiitorilor acestora din județul Ialomița, la alegerile din data de 9 iunie 2024Proces verbal de afișare
39Hotărâre nr.58H/24.04.2024 privind respingerea contestațiilor formulate împotriva Procesului-Verbal nr. 3204/II/A/39 din data de 22 aprilie 2024 întocmit de președintele Tribunalului Alba privind desemnarea președinților birourilor electorale de circumscripție și a locțiitorilor acestora din județul Alba, la alegerile din data de 9 iunie 2024Proces verbal de afișare
40Hotărâre nr.59H/24.04.2024 privind respingerea contestațiilor formulate împotriva desemnării președinților birourilor electorale de circumscripție constituite în județul Dolj, precum și a locțiitorilor acestora, la alegerile din data de 9 iunie 2024Proces verbal de afișare
41Hotărâre nr.60H/24.04.2024 privind completarea Hotărârii Biroului Electoral Central nr.8H/09.04.2024 privind unele măsuri pentru centralizarea informațiilor referitoare la alianțele electorale li la candidaturile la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024
42Hotărâre nr.61H/24.04.2024 privind respingerea contestației formulate de către Partidul PRO România împotriva Hotărârii nr. 11 din 23.04.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 40 VâlceaProces verbal de afișare
43Hotărâre nr.62H/24.04.2024 privind respingerea contestațiilor formulate de către Partidul Mișcarea Populară împotriva Hotărârii nr. 18 din 22.04.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 39 VasluiProces verbal de afișare
44Hotărâre nr.63H/24.04.2024 privind respingerea contestației formulate împotriva desemnării președinților birourilor electorale de circumscripție din județul Sibiu, precum și a locțiitorilor acestora, la alegerile din data de 9 iunie 2024Proces verbal de afișare
45Hotărâre nr.64H/24.04.2024 privind admiterea contestațiilor formulate împotriva desemnării președinților birourilor electorale de circumscripție din județul Argeș, precum și a locțiitorilor acestora, la alegerile din data de 9 iunie 2024, și respingerea contestațiilor înregistrate la Biroul Electoral cu nr. 122CT/BEC2024/23.04.2024, nr. 134CT/BEC2024/24.04.2024 și nr. 166CT/BEC2024/24.04.2024Proces verbal de afișare
46Hotărâre nr.65H/26.04.2024 privind unele măsuri pentru exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale la alegerile din data de 9 iunie 2024
Cerere vot urnă specială format .rtf
47Hotărâre nr.66H/26.04.2024 privind admiterea înlocuirii reprezentantului Partidului Alianța pentru Unirea Românilor în Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 25 Ilfov
48Hotărâre nr.67H/26.04.2024 privind aplicarea unitară a prevederilor art. 47 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare
49Hotărâre nr.68H/26.04.2024 privind respingerea contestaţiilor formulate împotriva Procesului-verbal nr. 1692/25.04.2024 încheiat de Tribunalul Ialomiţa cu ocazia desemnării preşedinţilor birourilor electorale de circumscripţie din judeţul Ialomiţa, precum şi a locţiitorilor acestora, la alegerile din data de 9 iunie 2024Proces verbal de afișare
50Hotărâre nr.69H/26.04.2024 privind admiterea înlocuirii reprezentantului Partidului Alianța pentru Unirea Românilor în Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 26 Maramureș
51Hotărâre nr.70H/26.04.2024 privind admiterea înlocuirii reprezentantului Partidului Social Democrat-Organizația Județeană Teleorman în Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 36 Teleorman
52Hotărâre nr.71H/26.04.2024 privind respingerea contestației formulate de către Partidul Uniunea Salvați România (USR) – filiala Dolj și de către Partidul Sănătate Educație Sustenabilitate (SENS) – Filiala Dolj împotriva Deciziei nr. 2/24.04.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 17 DoljProces verbal de afișare
53Hotărâre nr.72H/26.04.2024 privind respingerea contestaţiei formulate de către domnul B.C. A.-M. împotriva Hotărârii nr. 16 din 25.04.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 17 DoljProces verbal de afișare
54Hotărâre nr.73H/26.04.2024 privind respingerea contestaţiei formulate împotriva desemnării preşedinţilor birourilor electorale de circumscripţie din judeţul Cluj, precum şi a locţiitorilor acestora, la alegerile din data de 9 iunie 2024Proces verbal de afișare
55Hotărâre nr.74H/26.042024 privind respingerea cererii de înregistrare a semnului electoral al Partidului „Ne Pasă De România" la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024Proces verbal de afișare
56Hotărâre nr.75H/26.04.2024 privind respingerea contestaţiilor nr. 178CT/BEC2024/22.04.2024. nr.188CT/BEC2024/26.04.2024, nr.191CT/BEC2024/26.04.2024, nr.193CT/ BEC2024/26.04.2024, nr. 194CT/BEC2024/26.04.2024, nr.195CT/ BEC2024/ 26.04.2024Proces verbal de afișare
57Hotărâre nr.76H/26.04.2024 privind respingerea cererii de înregistrare a semnului electoral al Partidului „TRADIŢIE, ONOARE, DISCIPLINĂ, EXCELENŢĂ" (T.O.D.E.) la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024Proces verbal de afișare
58Hotărâre nr.77H/26.04.2024 privind respingerea contestaţiilor formulate împotriva Procesului-verbal nr. 1095 din data de 23.04.2024 încheiat de Tribunalul Dolj privind desemnarea preşedinţilor şi locţiitorilor circumscripţiilor electorale din judeţul Dolj şi a actelor subsecvente acestuia încheiate de Tribunalul DolProces verbal de afișare
59Hotărâre nr.78H/26.04.2024 privind respingerea contestaţiei formulate de către domnul A. P. împotriva Deciziilor nr. 4/25.04.2024, nr. 5/25.04.2024, nr.6/25.04.2024, nr. 7/25.04.2024, nr. 8/25.04.2024, nr. 9/25.04.2024 şi nr. 10/25.04.2024 adoptate şi afişate la data de 25.04.2024 de către Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 42 - Municipiul BucureştiProces verbal de afișare
60Hotărâre nr.81H/29.04.2024 privind respingerea contestaţiilor nr. 198CT/BEC2024/27.04.2024 şi nr.201CT/BEC2024/27.04.2024 împotriva procedurii de desemnare prin tragere la sorţi a preşedinţilor birourilor electorale de circumscripţie constituite în judeţul Argeş din data de 25.04.2024Proces verbal de afișare
61Hotărâre nr.82H/29.04.2024 privind respingerea contestaţiei formulate de către doamna N. I.-R. împotriva Deciziei nr. 4/25.04.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie nr. 42 - Municipiul BucureştiProces verbal de afișare
62Hotărâre nr.84H/29.04.2024 privind respingerea contestaţiei nr. 864C/BEC2024/26.04.2024 împotriva procedurii de desemnare prin tragere la sorţi a preşedinţilor birourilor electorale de circumscripţie constituite în judeţul Argeş din data de 25.04.2024Proces verbal de afișare
63Hotărâre nr.85H/30.04.2024 privind respingerea contestaţiei nr. 205CT/BEC2024/29.04.2024 privind înlocuirea reprezentantului partidului Alianţa pentru Unirea Românilor în Biroul Electoral de Circumscripţie Municipală nr. 2 BradProces verbal de afișare
64Hotărâre nr.86H/30.04.2024 privind admiterea înlocuirii reprezentantului Grupului Minorităţilor Naţionale din Camera Deputaţilor în Biroul electoral de circumscripţie judeţeană nr. 23 IalomiţaProces verbal de afișare
65Hotărâre nr.88H/30.04.2024 privind admiterea contestaţiei formulate de către Partidul Uniunea Salvaţi România - Filiala Judeţeană Vaslui, Partidul Mişcarea Populară - Filiala Judeţeană Vaslui şi Partidul Forţa Dreptei - Filiala Judeţeană Vaslui împotriva Deciziei nr. 2 din 26.04.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 39 VasluiProces verbal de afișare
66Hotărâre nr.89H/30.04.2024 privind acreditarea Asociaţiei Grupului pentru Acţiune Locală şi Dialog Economic (GRADECO) pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieşirea de la urne la alegerile din data de 9 iunie 2024
67Hotărâre nr.93H/30.04.2024 privind aplicarea unitară a prevederilor art. 2 alin. (5) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2024 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024Proces verbal de afișare
68Hotărâre nr.95H/30.04.2024 privind respingerea contestaţiei nr. 203CT/BEC2024/28.04.2024, formulată de către domnul M.C.C., împotriva procedurii de desemnare prin tragere la sorţi a preşedinţilor birourilor electorale de circumscripţie constituite în judeţul Argeş din data de 25.04.2024Proces verbal de afișare
69Hotărâre nr.97H/30.04.2024 2024 privind admiterea înlocuirii reprezentantului Partidului Social Democrat şi a reprezentantului Uniunii Democrate Maghiare din România în Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 33 SălajProces verbal de afișare
70Hotărâre nr.98H/30.04.2024 privind admiterea înlocuirii reprezentantului partidului Alianța pentru Unirea Românilor în Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 32 Satu MareProces verbal de afișare
71Hotărâre nr.99H/30.04.2024 privind admiterea înlocuirii reprezentantului Partidului Alianța pentru Unirea Românilor în Biroul electoral de circumscripţie judeţeană nr. 37 Proces verbal de afișare
72Hotărâre nr.100H/07.05.2024 privind aplicarea unitară a prevederilor art. 2 alin. (14) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2024 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024,
referitoare la completarea birourilor electorale de circumscripţie în a treia etapă
73Hotărâre nr.102H/08.05.2024 privind aplicarea unitară a prevederilor art. 40 din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 79 din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare
74Hotărâre nr.103H/08.05.2024 privind respingerea contestației formulate de către domnul V. S. împotriva Procesului-Verbal nr. 1 încheiat la data de 16.04.2024 cu ocazia completării Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 27 MehedințiProces verbal de afișare
75Hotărâre nr.104H/08.05.2024 privind admiterea înlocuirii reprezentantului Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale din Camera Deputaților în Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 27 MehedințiProces verbal de afișare
76Hotărâre nr.106H/08.05.2024 privind admiterea înlocuirii reprezentantului Partidului Mișcarea Populară în Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 7 BotoșaniProces verbal de afișare
77Hotărâre nr.107H/08.05.2024 privind respingerea contestației formulate de către doamna F. V.-D. împotriva Hotărârii nr. 30 din 30.04.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 11 Caraș-SeverinProces verbal de afișare
78Hotărâre nr.108H/08.05.2024 privind admiterea înlocuirii reprezentantului Partidului Alianța pentru Unirea Românilor în Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 39 VasluiProces verbal de afișare
79Hotărâre nr.109H/010.05.2024 privind respingerea contestaţiei Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Satu Mare împotriva Hotărârii nr. 12/10.04.2024 a Autorităţii Electorale PermanenteProces verbal de afișare
80Hotărâre nr.110H/10.05.2024 privind respingerea contestaţiei formulate de către Partidul România Mare - Filiala Judeţeană Galaţi împotriva Procesului-Verbal nr. 495 din 08.05.2024 privind completarea Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 18 GalaţiProces verbal de afișare
81Hotărâre nr.113H/10.05.2024 privind admiterea înlocuirii reprezentantului partidului Alianţa pentru Unirea Românilor în Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 31 PrahovaProces verbal de afișare
82Hotărâre nr.114H/10.05.2024 privind admiterea înlocuirii reprezentantului Partidului S.O.S. România în Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 35 SuceavaProces verbal de afișare
83Hotărâre nr.115H/10.05.2024 privind admiterea înlocuirii reprezentantului partidului S.O.S. România în Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 25 IlfovProces verbal de afișare
84Hotărâre nr.116H/10.05.2024 privind respingerea contestaţiei Partidului Umanist Social Liberal împotriva Hotărârii nr. 75/03.05.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 6 Bistriţa-Năsăud privind înlocuirea reprezentantului PMP în Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 34 NegrileştiProces verbal de afișare
85Hotărâre nr.117H/10.05.2024 privind aplicarea unitară a art. 2 alin. (5), (6) şi (12)-(14) şi art. 3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2024 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024, în contextul alcătuirii birourilor electorale ale secţiilor de votare
ANEXA.DOCXModelul adresei de comunicare a reprezentanților propuși de partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale în birourile electorale ale secțiilor de votare din țară
LISTA.XLXSLista reprezentanților propuși
Hotărâre nr.117REPH/17.05.2024 privind aplicarea unitară a art. 2 alin. (5), (6) şi (12)-(14) şi art. 3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2024 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024, în contextul alcătuirii birourilor electorale ale secţiilor de votare, republicată
Hotărâre nr.149H/17.05.2024 privind modificarea şi completarea Hotărârii Biroului Electoral Central nr.117H/10.05.2024 privind aplicarea unitară a art. 2 alin. (5), (6) şi (12)-(14) şi art. 3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2024 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024, în contextul alcătuirii birourilor electorale ale secţiilor de votare
86Hotărâre nr.118H/10.05.2024 privind respingerea contestaţiei formulate de către doamna V.M. împotriva Hotărârii nr. 1 din 17.04.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 36 TeleormanProces verbal de afișare
87Hotărâre nr.119H/12.05.2024 privind admiterea înlocuirii reprezentantului Partidului Naţional Conservator Român în Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr.26 MaramureşProces verbal de afișare
88Hotărâre nr.120H/12.05.2024 privind admiterea înlocuirii reprezentantului Partidului Umanist Social Liberal în Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 27 MehedinţiProces verbal de afișare
89Hotărâre nr.121H/12.05.2024 privind admiterea înlocuirii reprezentantului Partidului Umanist Social Liberal în Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 22 HunedoaraProces verbal de afișare
90Hotărâre nr.122H/12.05.2024 privind admiterea înlocuirii reprezentantului Partidului Umanist Social Liberal în Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 20 GorjProces verbal de afișare
91Hotărâre nr.123H/12.05.2024 privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul S.O.S. România - Organizaţia Judeţeană Harghita, împotriva Procesului-verbal nr. 389/09.05.2024 privind completarea Biroului electoral de circumscripţie judeţeană nr. 21 HarghitaProces verbal de afișare
92Hotărâre nr.124H/12.05.2024 privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Forţa Dreptei - Filiala Judeţeană Galaţi, împotriva Procesului-verbal nr. 495/08.05.2024 privind completarea Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 18 GalaţiProces verbal de afișare
93Hotărâre nr.126H/12.05.2024 privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Forţa Dreptei - Filiala Judeţeană Dâmboviţa, împotriva Procesului-verbal nr. 339/09.05.2024 privind completarea Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 16 DâmboviţaProces verbal de afișare
94Hotărâre nr.127H/12.05.2024 privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Forţa Dreptei - Filiala Bucureşti, împotriva deciziei de respingere a cererii de completare a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 42 - Municipiul Bucureşti, în etapa a treia, cu un reprezentant din partea Partidului Forţa DrepteiProces verbal de afișare
95Hotărâre nr.129H/12.05.2024 privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Forţa Dreptei - Filiala Judeţeană Argeş, împotriva Procesului-verbal nr. 5/09.05.2024 privind completarea Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 3 ArgeşProces verbal de afișare
96Hotărâre nr.130H/12.05.2024 privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Forţa Dreptei - Filiala Judeţeană Vrancea, împotriva deciziei de respingere a cererii de completare a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 41 Vrancea, în etapa a treia, cu un reprezentant din partea Partidului Forţa DrepteiProces verbal de afișare
97Hotărâre nr.133H/12.05.2024 privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Forţa Dreptei - Filiala Judeţeană Braşov, împotriva Procesului-verbal nr. 113/08.05.2024 privind completarea Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 8 BraşovProces verbal de afișare
98Hotărâre nr.134H/12.05.2024 privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Forţa Dreptei - Filiala Judeţeană Olt, împotriva deciziei de respingere a cererii de completare a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 30 Olt, în etapa a treia, cu un reprezentant din partea Partidului Forţa DrepteiProces verbal de afișare
99Hotărâre nr.135H/12.05.2024 privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Forţa Dreptei - Filiala Judeţeană Maramureş împotriva Procesului- verbal nr. 504/10.05.2024 al Biroului electoral de circumscripţie judeţeană nr. 26 MaramureşProces verbal de afișare
100Hotărâre nr.136H/12.05.2024 privind admiterea contestaţiilor formulate împotriva desemnării preşedinţilor Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 10 Buzău şi ai birourilor electorale de circumscripţie comunală, orăşenească şi municipală din judeţul Buzău, precum şi a locţiitorilor acestora, din data de 10.05.2024, la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024Proces verbal de afișare
101Hotărâre nr.137H/14.05.2024 privind interpretarea prevederilor art. 79 şi art. 80 din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 şi art. 41 din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
102Hotărâre nr.138H/14.05.2024 privind respingerea contestaţiei formulate de către Partidul Oamenilor Tineri împotriva Hotărârii nr. 32 din 11.05.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 25 IlfovProces verbal de afișare
103Hotărâre nr.139H/14.05.2024 privind respingerea contestaţiei nr. 255CT/BEC2024/13.05.2024 împotriva Hotărârii nr. 39/2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 1 Alba privind înlocuirea reprezentanţilor partidelor politice sau organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri în birourile electoraleProces verbal de afișare
104Hotărâre nr.140H/14.05.2024 privind admiterea înlocuirii reprezentantului Partidului S.O.S România în Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 33 SălajProces verbal de afișare
105Hotărâre nr.141H/14.05.2024 privind admiterea înlocuirii reprezentantului Partidului România Mare în Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 18 GalaţiProces verbal de afișare
106Hotărâre nr.142H/14.05.2024 privind respingerea contestaţiei formulate de către doamna D. T.-S. împotriva desemnării preşedinţilor birourilor electorale de circumscripţie din judeţul Buzău, precum şi a locţiitorilor acestora, la alegerile din data de 9 iunie 2024Proces verbal de afișare
107Hotărâre nr.143H/17.05.2024 privind interpretarea dispoziţiilor art. 51, art. 52 alin. (1) lit. b) şi art. 52 alin. (4) lit. m) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată cu modificările ulterioare
108Hotărâre nr.144H/17.05.2024 privind acreditarea Fundaţiei „BIROUL DE CERCETĂRI SOCIALE" pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieşirea de la urne la alegerile din data de 9 iunie 2024
109Hotărâre nr.145H/17.05.2024 privind acreditarea SODISO RESEARCH S.R.L. pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieşirea de la urne la alegerile din data de 9 iunie 2024
110Hotărâre nr.146H/17.05.2024 privind acreditarea SONDAJE MARKETING RELAŢII PUBLICE S.R.L. pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieşirea de la urne la alegerile din data de 9 iunie 2024
111Hotărâre nr.147H/17.05.2024 privind respingerea contestației formulate de către doamna B. A. – A. împotriva Hotărârii nr. 29 din 10.05.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 13 ClujProces verbal de afișare
112Hotărâre nr.148H/17.05.2024 privind admiterea contestațiilor înregistrate cu nr. 264CT/BEC2024/16.05.2024 și nr. 266CT/BEC2024/17.05.2024Proces verbal de afișare
113Hotărâre nr.149H/17.05.2024 privind modificarea şi completarea Hotărârii Biroului Electoral Central nr.117H/10.05.2024 privind aplicarea unitară a art. 2 alin. (5), (6) şi (12)-(14) şi art. 3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2024 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024, în contextul alcătuirii birourilor electorale ale secţiilor de votare
114Hotărâre nr.153H/21.05.2024 privind acreditarea CENTRULUI DE SOCIOLOGIE URBANĂ ŞI REGIONALĂ - CURS S.R.L. pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieşirea de la urne la alegerile din data de 9 iunie 2024
115Hotărâre nr.154H/21.05.2024 privind aplicarea unitară a prevederilor legale privind întocmirea, verificarea și circuitul proceselor-verbale privind rezultatele alegerilor din data de 9 iunie 2024
ANEXA Model HOTĂRÂRE/DECIZIE privind efectuarea de corecţii ale datelor înscrise în proceseie-verbale care atestă voturile valabil exprimate obţinute de partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi
ANEXA 1A Model Hotărâre privind efectuarea de corecturi ale datelor electronice din SIMPV la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale pentru secţia de votare nr...
ANEXA 1BModel Hotărâre privind efectuarea de corecturi ale datelor înscrise în procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale întocmite de biroul electoral al secţiei de votare nr....
ANEXA 2A Model Decizie privind efectuarea de corecturi ale datelor electronice din SIMPV la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European pentru secţia de votare nr....
ANEXA 2B Model Decizie privind efectuarea de corecturi ale datelor înscrise în procesul-verbal privind consemnarea rezultatelor votării pentru membrii din România în Parlamentul European întocmit de biroul electoral al secţiei de votare nr....
116Hotărâre nr.155H/21.05.2024 privind respingerea contestaţiei formulate de către doamna D.T.-S împotriva desemnării preşedinţilor birourilor electorale de circumscripţie din judeţul Buzău, precum şi a locţiitorilor acestora, din data de 15.05.2024, la alegerile din data de 9 iunie 2024Proces verbal de afișare
117Hotărâre nr.156H/21.05.2024 privind respingerea contestației formulate de către domnul C.P. împotriva Hotărârii nr. 33 din 16.05.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 28 MureșProces verbal de afișare
118Hotărâre nr.157H/21.05.2024 privind respingerea contestației formulate de către doamna D.I. împotriva Hotărârii nr. 19/15.05.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 12 Călărași Proces verbal de afișare
119Hotărâre nr.158H/21.05.2024 privind respingerea contestației formulate de către domnul D.S.Proces verbal de afișare
120Hotărâre nr.159H/21.05.2024 privind admiterea contestației formulate de Partidul Umanist Social Liberal împotriva Hotărârii nr.51/15.05.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 41 VranceaProces verbal de afișare
121Hotărâre nr.160H/24.05.2024 privind acreditarea Grupului de Studii Socio Comportamentale Avangarde S.R.L. pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieşirea de la urne la alegerile din data de 9 iunie 2024
122Hotărâre nr.161H/24.05.2024 privind acreditarea SODISO RESEARCH S.R.L. pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieşirea de la urne la alegerile din data de 9 iunie 2024
123Hotărâre nr.162H/24.05.2024 privind unele măsuri pentru asigurarea ordinii publice la alegerile din data de 9 iunie 2024
124Hotărâre nr.163H/24.05.2024 privind aprobarea procedurii de acreditare a delegaţi lor partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, care participă la alegerile din data de 9 iunie 2024 şi nu au reprezentanţi În biroul electoral al secţiei de votare
Descarcă fișier .rtf 1Modelul orientativ al documentului de acreditare a delegaților partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegerile din data de
9 iunie 2024 și nu au reprezentanți în biroul electoral al secției de votare
Descarcă fișier .rtf 2Modelul orientativ al formularului conținând datele delegaților propuși
125Hotărâre nr.164H/24.05.2024 privind admiterea contestaţiei formulate de partidul Alianţa pentru Unirea Românilor Împotriva Hotărârii nr. 42/21.05.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 1 AlbaProces verbal de afișare
126Hotărâre nr.165H/24.05.2024 privind respingerea contestaţiei nr. 273CT/BEC2024/22.05.2024 împotriva Hotârârii nr. 40/20.05.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 25 Ilfov privind soluţionarea cererii de înlocuire a reprezentantului Partidului Mişcarea Populară în Biroul electoral de circumscripţie comunală nr. 33 Mogoşoaia, judeţul IlfovProces verbal de afișare
127Hotărâre nr.166H/24.05.2024 privind admiterea înlocuirii reprezentantului partidului Alianţa pentru Unirea Românilor în Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 32 Satu MareProces verbal de afișare
128Hotărâre nr.167H/24.05.2024 privind respingerea sesizării formulate de către doamna _ împotriva Hotărârii nr. 34 din 14.04.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 2S IlfovProces verbal de afișare
129Hotărâre nr.168H/24.05.2024 privind respingerea contestaţiei formulate de către doamna _ împotriva Hotărârii nr. 87 din 23.05.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 17 DoljProces verbal de afișare
130Hotărâre nr.169H/28.05.2024 privind unele măsuri pentru exercitarea dreptului de vot în secțiile de votare organizate în țară la alegerile din data de 9 iunie 2024
Anexa 1 - .rtfModelul orientativ al declarației potrivit căreia alegătorul resortisant (cu cetățenie română) înscris în listele electorale ale altui stat membru al Uniunii Europene nu și-a exercitat dreptul de vot la același scrutin în alt stat membru al Uniunii Europene
Anexa 2 - .rtfModelul declarației alegătorului că nu și-a mai exercitat dreptul de vot la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024
Anexa 3 - .rtfModelul declarației privind neexercitarea dreptului de vot la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024
Anexa 4 - .xlsxDiagrama exercitării dreptului de vot la secțiile de votare organizate în țară la alegerile din data de 9 Iunie 2024
131Hotărâre nr.170H/28.05.2024 pentru asigurarea informării opiniei publice privind prezența la vot și rezultatele alegerilor din data de 9 iunie 2024
132Hotărâre nr.171H/28.05.2024 privind aplicarea unitară a prevederilor art. 22 alin. (9) și (10) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 21/2024 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024, cu modificările ulterioare
Anexa 1 - .rtf
Anexa 2 - .rtf
Anexa 3 - .rtf
Anexa 4 - .rtf
133Hotărâre nr.172H/28.05.2024 privind interpretarea dispozițiilor art. 46 alin. (15)-(16) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare, și ale art. 89 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare
134Hotărâre nr.173H/28.05.2024 privind acreditarea Inter Regional Media S.R.L. pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieşirea de la urne la alegerile din data de 9 iunie 2024
135Hotărâre nr.174H/28.05.2024 privind respingerea solicitării de acreditare a GABRIEL SMART CONSTRANS SRL pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieşirea de la urne la alegerile din data de 9 iunie 2024
136Hotărâre nr.175H/28.05.2024 privind acreditarea MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS S.R.L. pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieşirea de la urne la alegerile din data de 9 iunie 2024
137Hotărâre nr.176H/28.05.2024 privind admiterea contestaţiei formulate de către Partidul Naţional Liberal - Filiala Iaşi împotriva Hotărârii nr. 94/23.05.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 24 IaşiProces verbal de afișare
138Hotărâre nr.177H/28.05.2024 privind admiterea contestaţiei formulate de către Partidul Pro România - Organizaţia Judeţeană Bacău împotriva Hotărârii nr. 74 din 23.05.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 4 BacăuProces verbal de afișare
Îndreptarea erorii materialeÎndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii Biroului Electoral Central nr. 177H/28.05.2024 privind admiterea contestației formulate de către Partidul Pro România – Organizația Județeană Bacău împotriva Hotărârii nr. 74 din 23.05.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 4 Bacău
139Hotărâre nr.178H/28.05.2024 privind admiterea înlocuirii reprezentantului Partidului Alianţa pentru Unirea Românilor în Biroul electoral de circumscripţie judeţeană nr. 25 IlfovProces verbal de afișare
140Hotărâre nr.179H/31.05.2024 privind acreditarea SEN-TEN MEDIA S.R.L. pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieşirea de la urne la alegerile din data de 9 iunie 2024
141Hotărâre nr.180H/31.05.2024 privind admiterea contestaţiei formulate de către Partidul Alianţa pentru Unirea Românilor împotriva Hotărârii nr. 44/23.05.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 3 ArgeşProces verbal de afișare
142Hotărâre nr.181H/31.05.2024 privind respingerea contestaţiei formulate de către doamna C.R. împotriva Hotărârii nr. 47 din 25.05.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 3 ArgeşProces verbal de afișare
143Hotărâre nr.182H/31.05.2024 privind admiterea contestaţiei formulate de către partidul Alianţa pentru Unirea Românilor - Filiala Judeţeană Dâmboviţa, împotriva Hotărârii nr. 39/29.05.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 16 DâmboviţaProces verbal de afișare
144Hotărâre nr.196H/04.06.2024 privind respingerea contestaţiilor formulate împotriva Hotărârii nr. 96 din 27.05.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 36
Teleorman
Proces verbal de afișare
145Hotărâre nr.197H/04.06.2024 privind admiterea contestaţiei formulate de către Partidul Naţional Liberal - Filiala Prahova împotriva Hotărârii nr. 106/31.05.2024 a
Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 31 Prahova
Proces verbal de afișare
146Hotărâre nr.198H/04.06.2024 privind unele măsuri de conștientizare asupra interdicției alegătorilor de a fotografia sau filma prin orice mijloace buletinul de vot
Anexa afiș - .docx
147Hotărâre nr.199H/04.06.2024 privind respingerea contestaţiei formulată de domnul B.S., împotriva Hotărârii nr. 87/03.06.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 39 VasluiProces verbal de afișare
148Hotărâre nr.200H/04.06.2024 privind acreditarea GABRIEL SMART CONSTRANS S.R.L. pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieşirea de la urne la alegerile din data de 9 iunie 2024
149Hotărâre nr.201H/04.06.2024 privind admiterea înlocuirii reprezentantului partidului Alianţa pentru Unirea Românilor în Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 36 TELEORMANProces verbal de afișare
150Hotărâre nr.202H/04.06.2024 privind admiterea înlocuirii reprezentantului Partidului Alianţa pentru Unirea Românilor în Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 28 MureşProces verbal de afișare
151Hotărâre nr.203H/04.06.2024 privind admiterea contestaţiei formulată de doamna C.S.F. şi a contestaţiei formulată de doamna T.I.-T., împotriva Art. 2 din Hotărârea nr. 48/02.06.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 1 Alba
Proces verbal de afișare
152Hotărâre nr.204H/04.06.2024 privind asigurarea accesului la staţiile de lucru care funcţionează la sediul Biroului Electoral Central în cadrul infrastructurii informatice prevăzute la art. 103ˆ1 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare
153Hotărâre nr.206H/06.06.2024 privind respingerea contestaţiei formulate de către domnul H.C. împotriva Hotărârii nr. 102 din 03.06.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 24 IaşiProces verbal de afișare
154Hotărâre nr.207H/06.06.2024 privind modificarea art. 3 alin. (7) din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 65H/26.04.2024 privind unele măsuri pentru exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale la alegerile din data de 9 iunie 2024
155Hotărâre nr.208H/06.06.2024 privind unele măsuri pentru exercitarea dreptului de vot de către alegătorii care nu şi-au preschimbat actul de identitate după modificarea limitei unităţii administrativ-teritoriale unde îşi au domiciliul sau reşedinţa
156Hotărâre nr.210H/06.06.2024 privind admiterea înlocuirii reprezentantului Partidului S.O.S. România în Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 32 SATU MAREProces verbal de afișare
157Hotărâre nr.211H/06.06.2024 privind respingerea contestaţiei formulată de doamna T.D.M., împotriva Procesului - Verbal nr. 482/04.06.2024 întocmit de Preşedintele Tribunalului ArgeşProces verbal de afișare
158Hotărâre nr.212H/06.06.2024 privind respingerea contestaţiilor formulate de către Partidul Social Democrat - Organizaţia Mogoşoaia şi de către domnul A.I. împotriva Hotărârii nr. 50 din 05.06.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 25 IlfovProces verbal de afișare
159Hotărâre nr.216H/06.06.2024 privind respingerea contestaţiei formulată de doamna M.A., împotriva Hotărârii nr. 52/05.06.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 25 Ilfov şi Hotărârii nr. 21/03.06.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Comunală nr. 33 MogoşoaiaProces verbal de afișare
159Hotărâre nr.217H/06.06.2024 privind respingerea contestaţiei formulată de doamna T.D.-R., împotriva Hotărârii nr. 51/05.06.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 25 Ilfov şi Hotărârii nr. 22/03.06.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Comunală nr. 33 MogoşoaiaProces verbal de afișare
160Hotărâre nr.218H/07.06.2024 privind interpretarea dispoziţiilor art. 18 alin. (4) şi art. 60 alin. (2) din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 42 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare
161Hotărâre nr.219H/07.06.2024 privind acreditarea ARHETIP DEVELOPMENT S.R.L. pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieşirea de la urne la alegerile din data de 9 iunie 2024
162Hotărâre nr.220H/07.06.2024 privind admiterea înlocuirii reprezentantului Partidului Mişcarea Populară în Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 22 HunedoaraProces verbal de afișare
163Hotărâre nr.221H/07.06.2024 privind admiterea înlocuirii reprezentantului Partidului Mişcarea Populară în Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 15 CovasnaProces verbal de afișare
164Hotărâre nr.222H/09.06.2024 privind admiterea înlocuirii reprezentantului Partidului Mişcarea Populară în Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 22 HunedoaraProces verbal de afișare
165Hotărâre nr.223H/09.06.2024 privind respingerea contestaţiei formulate de către Partidul PRO România - Organizaţia Judeţeană Sibiu împotriva Deciziei nr. 3/07.06.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană Nr. 34 SibiuProces verbal de afișare
166Hotărâre nr.224H/09.06.2024 privind admiterea contestaţiei formulată de PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL, Filiala Alba, împotriva Hotărârii nr. 53/07.06.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 1 AlbaProces verbal de afișare
167Hotărâre nr.225H/09.06.2024 privind admiterea contestaţiei formulate de către domnul N.A.A, împotriva Hotărârii nr. 325/06.06.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 37 TimişProces verbal de afișare
168Hotărâre nr.226H/09.06.2024 privind respingerea contestaţiei formulate de către Alianţa Dreapta Unită USR-PMP-Forţa Dreptei
împotriva Hotărârii nr. 109 din 08.06.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 41 Vrancea
Proces verbal de afișare
169Hotărâre nr.227H/09.06.2024 privind admiterea contestaţiei formulate de către Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Buzău împotriva Hotărârii nr. 47/09.06.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 10 BuzăuProces verbal de afișare
170Hotărâre nr.228H/09.06.2024 privind admiterea contestaţiei formulate de către Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Buzău împotriva Hotărârii nr. 48/09.06.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 10 BuzăuProces verbal de afișare
171Hotărâre nr.229H/10.06.2024 privind admiterea sesizării nr.879/10.06.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 2 Arad
172Hotărâre nr.230H/10.06.2024 privind unele măsuri de publicare a datelor parţiale privind centralizarea pe ţară a voturilor şi constatarea rezultatului la alegerile din data de 9 iunie 2024
172Hotărâre nr.231H/10.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală Urlaţi, judeţul Prahova, formulată de către Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană PrahovaProces verbal de afișare
172Hotărâre nr.232H/10.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală Balaceanu, formulată de către Partidul Național Liberal – Filiala BuzăuProces verbal de afișare
172Hotărâre nr.233H/10.06.2024 privind respingerea contestaţiei formulată de domnul E.I. împotriva Procesului-Verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatelor pentru Consiliul Local la alegerile locale din data de 9 iunie 2024 întocmit de Biroul Electoral de Circumscripţie Comunală Nr. 80 Valea Râmnicului - judeţul BuzăuProces verbal de afișare
172Hotărâre nr.234H/10.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală Curcani, judeţul Călăraşi, formulată de către domnul G.A.Proces verbal de afișare
172Hotărâre nr.235H/10.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală Comana, judeţul Giurgiu, formulată de către doamna M.A.GProces verbal de afișare
172Hotărâre nr.236H/10.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor formulată de către doamna C.C.P.Proces verbal de afișare
173Hotărâre nr.237H/11.06.2024 privind aplicarea unitară a prevederilor art. 121 alin. (2ˆ3) şi (2ˆ4) din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare
Anexa - format .rtf
174Hotărâre nr.240H/12.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală Motru, judeţul Gorj, formulată de Partidul Naţional LiberalProces verbal de afișare
175Hotărâre nr.241H/12.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală Comunală nr. 31 Cozieni, judeţul Buzău formulată de către Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană BuzăuProces verbal de afișare
176Hotărâre nr.242H/12.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală Târgu Cărbuneşti, judeţul Gorj, formulată de către Partidul Umanist Social Liberal - Filiala Locală Târgu CărbuneştiProces verbal de afișare
177Hotărâre nr.243H/12.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală nr. 23 Drăgăneşti - judeţul Galaţi formulată de Partidul Naţional Conservator RomânProces verbal de afișare
178Hotărâre nr.244H/12.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală nr. 9 Negru Vodă, judeţul Constanţa, formulată de către domnul U.PProces verbal de afișare
179Hotărâre nr.245H/12.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală Comunală Poienile de sub Munte, judeţul Maramureş, formulată de către Partidul Social Democrat - Filiala Maramureş - Poenile de sub MunteProces verbal de afișare
180Hotărâre nr.246H/12.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală Racoş, judeţul Braşov, formulată de către Candidatul Independent Gheorghe Gabriel MucsaProces verbal de afișare
181Hotărâre nr.247H/12.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală nr. 11 Târgu Lăpuş - judeţul Maramureş formulată de Partidul Social Democrat - Filiala MaramureşProces verbal de afișare
182Hotărâre nr.248H/12.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală Teliucu Inferior, judeţul Hunedoara formulată de către Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Hunedoara, Partidul Social Democrat - Organizaţia Teliucu Inferior şi de către domnul B.R.C.Proces verbal de afișare
183Hotărâre nr.249H/12.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală Lunca, judeţul Bihor, formulată de P.I.Proces verbal de afișare
184Hotărâre nr.250H/12.06.2024 privind respingerea cererilor de anulare a alegerilor pentru funcţiile de primar şi consiler local desfăşurate la data de 9 iunie 2024 în Circumscripţia Electorală nr. 5 Boldeşti Scăeni - judeţul PrahovaProces verbal de afișare
185Hotărâre nr.251H/12.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală Motru, judeţul Gorj, formulată de Partidul Alianţa pentru Unirea RomânilorProces verbal de afișare
186Hotărâre nr.253H/12.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală Săcueni, judeţul Bihor, formulată de către domnul B.D.
187Hotărâre nr.254H/12.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală Ticvaniu Mare, judeţul Caraş-Severin, formulată de Partidul Uniunea Salvaţi România - Filiala Caraş-Severin
188Hotărâre nr.255H/12.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală Orbească, judeţul Teleorman, formulată de Partidul Social Democrat
189Hotărâre nr.256H/12.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală Lugaşu de Jos, judeţul Bihor, formulată de către doamna B.M.L.
190Hotărâre nr.257H/12.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală Târgu Jiu, judeţul Gorj, formulată de Alianţa Naţional Creştină (ANC)
191Hotărâre nr.258H/12.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală nr. 22 Cărand, judeţul Arad, formulată de Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Arad
192Hotărâre nr.259H/12.06.2024 privind respingerea contestaţiei de reanalizare a buletinelor de vot declarate nule în secţiile de votare nr. 221 Mădrigeşti şi nr. 222 Secaş din circumscripţia electorală nr. 20, comuna Brazii, judeţul Arad, formulată de Partidul Naţional Liberal
193Hotărâre nr.260H/12.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală nr. 54 Pantelimon, judeţul Constanţa, formulată de către Partidul Social Democrat, Filiala Constanţa
194Hotărâre nr.261H/12.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală Marca, judeţul Sălaj, formulată de către Partidul Naţional Liberal
195Hotărâre nr.262H/12.06.2024 privind respingerea contestaţiei formulate de către Alianţa Dreapta Unită USR-PMP-FORŢA DREPTEI împotriva Hotărârii nr. 47/10.06.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană Nr. 29 Neamţ
196Hotărâre nr.263H/12.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor sau de renumărare a voturilor valabil exprimate, a celor nule şi anulate, centralizate la nivelul Circumscripţiei Electorale Municipiul Mediaş, judeţul Sibiu, formulată de Partidul Patrioţilor - Filiala Mediaş
196Hotărâre nr.264H/12.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor locale în judeţul Neamţ, formulată de Uniunea Salvaţi România, Partidul Mişcarea Populară şi Forţa Dreptei
196Hotărâre nr.265H/12.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală nr. 43 Iedera, judeţul Dâmboviţa formulată de către Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Dâmboviţa
196Hotărâre nr.266H/12.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală nr. 58 comuna Negreni, judeţul Cluj, formulată de către Partidul Social Democrat, filiala Cluj
196Hotărâre nr.267H/12.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală 1, Sector 1, Bucureşti, formulată de către doamna Clotilde- Marie-Brigitte Armand
197Hotărâre nr.268H/13.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală Comuna Lunca, judeţul Bihor, formulată de către domnul P.I.
198Hotărâre nr.269H/13.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală nr. 1 Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud formulată de Partidul Naţional Liberal - Filiala Bistriţa-Năsăud
199Hotărâre nr.270H/13.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală nr. 4 Găeşti, judeţul Dâmboviţa, formulată de Partidul Social Democrat - Organizaţia Dâmboviţa
200Hotărâre nr.271H/13.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală nr. 35 Periş, judeţul Ilfov, formulată de Partidul Uniunea Salvaţi România - Filiala Periş
201Hotărâre nr.272H/13.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală nr. 7 Botoşani, judeţul Botoşani, formulată de Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Botoşani
202Hotărâre nr.273H/13.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală nr. 68 Malu Mare, judeţul Dolj, formulată de Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Dolj
203Hotărâre nr.274H/13.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală nr. 26, Dămuc, judeţul Neamţ, formulată de Partidul Naţional Liberal- Filiala Neamţ
204Hotărâre nr.275H/13.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală Comunală nr. 74 Scurtu Mare, judeţul Teleorman, formulată de către Alianţa pentru Unirea României - Filiala Judeţeană Teleorman
205Hotărâre nr.276H/13.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia electorală nr. 7, oraşul Săcueni, judeţul Bihor, formulată de către domnul D.N.
206Hotărâre nr.277H/13.06.2024 rivind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală nr. 7, oraşul Săcuieni, judeţul Bihor, formulată de către domnul Z.Z., preşedintele partidului AMT-EMSZ
207Hotărâre nr.278H/13.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor locale, pentru funcţia de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vrancea, în circumscripţia electorală nr. 41 Judeţul Vrancea, formulată de Partidul Naţional Liberal - Filiala Vrancea
208Hotărâre nr.279H/13.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor locale în circumscripţia electorală nr. 17 Judeţul Dolj, formulată de Partidul Naţional Liberal - Organizaţia judeţeană Dolj
209Hotărâre nr.280H/13.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală Ciocârlia, judeţul Constanţa, formulată de Partidul Forţa Dreptei
210Hotărâre nr.281H/13.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală Lopadea Nouă, judeţul Alba, formulată de către Partidul Social Democrat
211Hotărâre nr.282H/13.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală nr. 66, Turcineşti, judeţul Gorj formulată de către domnul M.D.
212Hotărâre nr.283H/13.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor locale în circumscripţia electorală nr. 60 Roşia de Secaş, formulată de Partidul Social Democrat - Organizaţia judeţeană Alba
213Hotărâre nr.284H/13.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor locale din data de 9 iunie 2024 în Circumscripţia Electorală Oraş Negru Vodă - judeţ Constanţa, formulată de către Partidul Naţional Liberal Constanţa
214Hotărâre nr.285H/13.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală nr. 1 Bragadiru - judeţul Ilfov formulată de Alianţa Dreapta Unită Ilfov
215Hotărâre nr.286H/13.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală Ciocârlia, judeţul Constanţa, formulată de Partidul Forţa Dreptei
216Hotărâre nr.287H/13.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a Hotărârii nr. 41/11.06.2024 a Biroului Electoral Judeţean Sălaj, formulată de Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Sălaj
218Hotărâre nr.291H/14.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală nr. 7 Titu, judeţul Dâmboviţa, formulată de către domnul C. A
219Hotărâre nr.292H/14.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru Preşedintele Consiliului Judeţean şi Consiliul Judeţean în judeţul Gorj, formulată de Partidul Naţional Liberal
220Hotărâre nr.293H/14.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Biroul electoral de Circumscripţie comunală nr. 50 Tărlungeni, judeţul Braşov, formulată de către USR- filiala Braşov
221Hotărâre nr.294H/14.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor locale din data de 9 iunie 2024 în Circumscripţia Electorală Comuna Mănăstirea Caşin, judeţul Bacău, formulată de către Partidul Naţional Liberal
222Hotărâre nr.295H/14.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru primar în Circumscripţia Electorală Iedera, judeţul Dâmboviţa, formulată de domnul Partidul Social Democrat
223Hotărâre nr.296H/14.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală nr. 40 Igneşti, judeţul Arad, formulată de către domnul P. Ş. P
224Hotărâre nr.297H/14.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală nr. 64 Popeşti, judeţul Iaşi, formulată de către Partidul Alianţa pentru Unirea Românilor - Filiala Judeţeană Iaşi
225Hotărâre nr.298H/14.06.2024 privind respingerea contestaţiei formulate de către domnul M. A.-D. împotriva Hotărârii nr. 154/11.06.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 6 Bistriţa-Năsăud
226Hotărâre nr.299H/14.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală nr. 35 Periş, judeţul Ilfov, formulată de Uniunea Salvaţi România - Organizaţia Periş, Alianţa pentru Unirea Românilor - Organizaţia Periş, Partidul România Noastră - Organizaţia Periş şi Partidul Social Democrat - Organizaţia Periş
227Hotărâre nr.300H/14.06.2024 privind respingerea contestaţiei privind fraudarea alegerilor, cu consecinţa renumărării tuturor voturilor de la Consiliul Judeţean Ilfov, formulată de Partidul S.O.S. România - Filiala Ilfov
228Hotărâre nr.301H/14.06.2024 privind respingerea contestaţiilor pentru anularea alegerilor din data de 9 iunie 2024, la circumscripţia electorală nr. 59, Comuna Sfântu Gheorghe, judeţ Ialomiţa, secţia de votare nr. 208, formulate de Partidul Social Democrat şi Partidul Mişcarea Populară
229Hotărâre nr.302H/14.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru primar în Circumscripţia Electorală Iedera, judeţul Dâmboviţa, formulată de domnul Z. C.
230Hotărâre nr.303H/14.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru primar în Circumscripţia Electorală Brezoaiele, judeţul Dâmboviţa, formulată de domnul P. M.
231Hotărâre nr.305H/14.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală Nr. 8 Aninoasa, judeţul Dâmboviţa, formulată de domnul V.S.
232Hotărâre nr.306H/15.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor din data de 09 iunie 2026, în circumscripţia electorală nr. 56, Comuna Lugaşu de Jos, judeţ Bihor, formulată de doamna B.M.L.
233Hotărâre nr.307H/15.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în secţiile de votare nr. 8, 43 şi 44 din Circumscripţia Electorală Arad, judeţul Arad, formulată de Partidul Reînnoim Proiectul European al României
234Hotărâre nr.308H/15.06.2024 privind respingerea contestaţiei formulată de către domnul R.M.N. împotriva Hotărârii nr. 60/12.06.2024 a Biroului electoral de circumscripţie comunală nr. 1 Alba
235Hotărâre nr.309H/15.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Biroul electoral de circumscripţie comunală nr. 31 Holbav, judeţul Braşov, formulată de către domnul G.I.
236Hotărâre nr.310H/15.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripția Electorală Nr. 76 Răstolița, județul Mureș, formulată de domnii A. I. V., T. L. I. și D. Z.
237Hotărâre nr.311H/15.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Biroul electoral de circumscripție orășenească nr. 5 Hârșova, județul Constanța, formulată de către doamna C. A.
238Hotărâre nr.312H/15.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Biroul electoral de circumscripție județeană nr. 7 Botoșani, formulată de către Organizația Județeană PSD Botoșani
239Hotărâre nr.313H/15.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripția Electorală nr. 64 Vlădaia, județul Mehedinți, formulată de către domnul M.I.
240Hotărâre nr.314H/15.06.2024 privind respingerea propunerii anulării alegerilor în circumscripţia orăşenească nr. 7 Săcuieni, judeţul Bihor, formulată de către Biroul electoral de circumscripţie orăşenească nr. 7 Săcuieni
241Hotărâre nr.315H/15.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripția Electorală nr. 1 Sectorul 1 al Municipiului București, formulată de domnul R.M.
242Hotărâre nr.316H/15.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Biroul electoral de circumscripție comunală nr. 19 Bogșig, județul Arad, formulată de către domnul C. D.-C.
243Hotărâre nr.317H/15.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală Nr. 10 Alexeni, judeţul Ialomiţa, formulată de Partidul Social Democrat - Filiala Ialomiţa
244Hotărâre nr.318H/15.06.2024 privind respingerea solicitării pentru luarea măsurilor legale pentru remedierea neregulilor la alegerile locale din data de 9 iunie 2024, la nivelul Circumscripției Electorale nr. 7, Comuna Balta - Albă, județ Buzău, secția de votare nr. 137 Sat Amara, formulată de Partidul Național Liberal - Filiala Buzău
245Hotărâre nr.319H/15.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor din data de 9 iunie 2026, în circumscripția electorală nr. 24 Comuna Bumbești Pitic, județ Gorj, formulată de domnul I. I.
246Hotărâre nr.320H/15.06.2024 privind respingerea contestației formulate de către Partidul Alianța pentru Unirea Românilor – Filiala Județeană Iași împotriva Procesului-Verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatelor pentru Consiliul Local la alegerile locale din data de 9 iunie 2024 întocmit de Biroul Electoral de Circumscripție Comunală Nr. 43 Hărmănești, județul Iași
247Hotărâre nr.321H/15.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripția Electorală Nr. 18 Bucinișu, județul Olt, formulată de către domnul O. I. C.
248Hotărâre nr.322H/15.06.2024 privind respingerea contestației formulate de Partidul Social Democrat – Organizația Bragadiru privind distribuirea mandatelor de consilieri locali în circumscripția nr. 1 Bragadiru
249Hotărâre nr.323H/15.06.2024 privind respingerea cererii de renumărare a alegerilor în județul Călărași, formulată de către doamna A. B.
250Hotărâre nr.324H/15.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripția Electorală nr. 2 Mediaș, județul Sibiu, formulată de către Partidul Alianța pentru Unirea Românilor - Filiala Mediaș
251Hotărâre nr.325H/15.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripția Electorală nr. 2 Mediaș, județul Sibiu, formulată de către Partidul Patrioților - Filiala Mediaș
252Hotărâre nr.326H/15.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripția Electorală Sectorul 1 – Municipiul București, formulată de Alianța Dreapta Unită USR-PMP-Forța Dreptei
253Hotărâre nr.327H/15.06.2024 privind respingerea cererilor de anulare a alegerilor în Circumscripția Electorală Sectorul 1 – Municipiul București, formulată de Alianța Dreapta Unită USR-PMP-Forța Dreptei
354Hotărâre nr.328H/15.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia electorală nr. 29 Costineşti, judeţul Constanţa, formulată de Partidul Social Democrat - Filiala Constanţa
Hotărâre nr.345H/18.06.2024 de îndreptare a erorii materiale strecurată în considerentele Hotărârii Biroului Electoral Central nr. 328H/15.06.2024
privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia electorală nr. 29 Costineşti, judeţul Constanţa, formulată de Partidul Social Democrat - Filiala Constanta
355Hotărâre nr.329H/17.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor locale din data de 9 iunie 2024 în Circumscripţia Electorală nr. 54 Şieuţ - judeţ Bistriţa-Năsăud, formulată de către Partidul Ecologist Român - Filiala Locală Şieuţ
356Hotărâre nr.330H/17.06.2024 privind respingerea contestaţiei formulate de către Partidul SOS România - Filiala Vâlcea, împotriva Hotărârii nr. 90/11.06.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană Nr. 40 Vâlcea
357Hotărâre nr.331H/17.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală Nr. 3 Medgidia, judeţul Constanţa, formulată de către Asociaţia Uniunea Democrată Tătară
358Hotărâre nr.332H/17.06.2024 privind respingerea cererii de renumărare a alegerilor pentru primar şi consiliul local în municipiul Constanţa, formulată de către Partidul România Mare - Organizaţia Judeţeană Constanţa
359Hotărâre nr.333H/17.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală Judeţeană Nr. 29 Neamţ formulată de către Partidul S.O.S. România - Filiala Judeţeană Neamţ
360Hotărâre nr.334H/17.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală nr. 28 Gălăuţaş, judeţul Harghita, formulată de către domnul
360Hotărâre nr.335H/17.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală Săcueni, judeţul Bihor, formulată de Partidul Alianţa Maghiară din Transilvania
360Hotărâre nr.336H/17.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală Nr. 6 Hîrşova, judeţul Constanţa, formulată de către doamna
D.C.
361Hotărâre nr.337H/17.06.2024 privind respingerea contestaţiei formulate de către ASOCIAŢIA UNIUNEA DEMOCRATĂ TĂTARĂ împotriva Hotărârii nr. 26/12.06.2024 a
Biroului Electoral de Circumscripţie Municipală Nr. 3 Medgidia, judeţul Constanţa
362Hotărâre nr.338H/17.06.2024 privind respingerea cererilor de renumărare a voturilor în judeţul Călăraşi, formulată de către doamna A.B.
363Hotărâre nr.339H/17.06.2024 privind contestaţia împotriva Hotărârii nr. 45/11.06.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 2 Arad, formulată de doamna S.A.A.
364Hotărâre nr.340H/17.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a documentelor semnate de către domnul M.M., viceprimar în oraşul Predeal, în calitate de membru al Biroului electoral de circumscripţie al oraşului Predeal, judeţul Braşov
365Hotărâre nr.341H/17.06.2024 privind respingerea contestaţiei formulate de către Partidul Ecologist Român, reprezentat prin domnul G.I., în calitate de preşedinte al Partidului Ecologist Român - Filiala Sibiu, împotriva Hotărârii nr. 43/11.06.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Comunală Nr. 59 Şura Mică, Judeţul Sibiu
366Hotărâre nr.342H/17.06.2024 privind respingerea contestaţiei formulate de către Partidul Ecologist Român, reprezentat prin G.I., în calitate de preşedinte al Partidului Ecologist Român - Filiala Sibiu, împotriva Hotărârii nr. 128/11.06.2028 a Biroului Electoral de Circumscripţie nr. 1 al Municipiului Sibiu
367Hotărâre nr.343H/17.06.2024 privind respingerea contestaţiei formulate de către Partidul Ecologist Român, reprezentat prin G.I., în calitate de preşedinte al Partidului Ecologist Român - Filiala Sibiu, împotriva Hotărârii nr.89/11.06.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană Nr. 34 Sibiu
368Hotărâre nr.344H/17.06.2024 privind respingerea contestaţiei formulate de către Partidul Ecologist Român, reprezentat prin domnul G.I., în calitate de preşedinte al Partidului Ecologist Român - Filiala Sibiu, împotriva Hotărârii nr. 27/11.06.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Comunală Nr. 52 Roşia, Judeţul Sibiu
369Hotărâre nr.345H/18.06.2024 de îndreptare a erorii materiale strecurată în considerentele Hotărârii Biroului Electoral Central nr. 328H/15.06.2024
privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia electorală nr. 29 Costineşti, judeţul Constanţa, formulată de Partidul Social Democrat - Filiala Constanta
370Hotărâre nr.346H/18.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru funcţia de primar al municipiului Târgul Jiu în Circumscripţia Electorală nr. 1 Târgu Jiu, judeţul Gorj, formulată de către Alianţa Naţional Creştină
371Hotărâre nr.347H/18.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală nr. 1 Târgu Jiu, judeţul Gorj, formulată de către Alianţa Dreapta Unită USR-PMP
372Hotărâre nr.348H/18.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru primar şi consiliul local în Circumscripţia Electorală nr. 1 Târgu Jiu, judeţul Gorj
pentru primar şi consiliul local, formulată de către de către Partidul Naţional Liberal - Filiala Gorj
373Hotărâre nr.349H/18.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în secţia de votare nr. 51 din Circumscripţia Electorală nr. 1 Târgu Jiu, judeţul Gorj, formulată de către domnul C.I.M.
374Hotărâre nr.350H/18.06.2024 privind respingerea contestaţiei formulate de către Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Mehedinţi împotriva Hotărârii nr.
51/15.06.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană Nr. 27 Mehedinţi
375Hotărâre nr.351H/18.06.2024 privind respingerea contestaţiei formulate de către Partidul Naţional Liberal - Filiala Vrancea împotriva Hotărârii nr. 117/12.06.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană Nr. 41 Vrancea
376Hotărâre nr.352H/18.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în comuna Malu Mare, judeţul Dolj, formulată de către doamna G.A.
377Hotărâre nr.353H/18.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală Nr. 38 Movileni, judeţul Galaţi formulată de Partidul Alianţa pentru Unirea Românilor – Filiala Judeţeană Galaţi
378Hotărâre nr.354H/18.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Municipiul Gherla, judeţul Cluj, formulată de domnul R.I., candidat independent
379Hotărâre nr.355H/18.06.2024 privind respingerea contestaţiei Circumscripţia Electorală nr. 2, sector 2 al municipiului Bucureşti, pentru alegerea Primarului Sector 2, formulată de către Alianţa Dreapta Unită USR-PMP-Forţa Dreptei
380Hotărâre nr.356H/18.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor locale în Secţia de votare nr. 137 Amara din Circumscripţia Electorală Nr. 7 Balta Albă,
judeţul Buzău, formulată de către doamna V.R., doamna R.D. şi domnul C.G.
381Hotărâre nr.357H/18.06.2024 privind respingerea cererii de renumărare a voturilor exprimate pe raza judeţului Giurgiu, la alegerile desfăşurate în data de 09.06.2024, formulată de către Partidul Mişcarea Populară - Filiala Giurgiu
382Hotărâre nr.358H/18.06.2024 privind admiterea înlocuirii reprezentantului Partidului Ecologist Român în Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 4 Bacău
383Hotărâre nr.359H/18.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală Nr. 79 Scorţeni, judeţul Bacău, formulată de către domnul A.G.-C.
384Hotărâre nr.360H/18.06.2024 privind respingerea contestaţiei formulată de Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale împotriva Hotărârârii nr. 50H/15.06.2024 emisă de către Circumscripţia Electorală nr. 2, sector 2 al municipiului Bucureşti
385Hotărâre nr.361H/18.06.2024 privind respingerea contestaţiei formulate de către Partidul Naţional Liberal - Filiala Bistriţa-Năsăud, împotriva Hotărârii nr. 199/14.06.2024 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 6 Bistriţa-Năsăud
386Hotărâre nr.362H/18.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală nr.65 Optaşi-Măgura, judeţul Olt, formulată de către domnul M.P.
386Hotărâre nr.363H/18.06.2024 privind respingerea contestației formulate de către domnul V. I.
și de către doamna P. O. împotriva Hotărârii nr. 88/13.06.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Judeţeană Nr. 35 Suceava
386Hotărâre nr.364H/18.06.2024 privind respingerea contestației formulate de către domnul V. I.
și de către doamna C. I. M împotriva Hotărârii nr.
85/13.06.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Judeţeană Nr. 35
Suceava
386Hotărâre nr.365H/18.06.2024 privind contestația formulată de către Partidul Național Liberal — Filiala
Bistrița-Năsăud, împotriva Hotărârii nr. 199/14.06.2024 a Biroului Electoral
de Circumscripție Judeţeană nr. 6 Bistrița-Năsăud
BIROUL ELECTORAL CENTRAL