Menu Close

ALTE documente

Proces-verbal nr. 1/PVC/BEC/16.03.2024 privind constituirea Biroului Electoral Central pentru alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și pentru alegerile autorităților administrației publice locale din anul 2024

Proces-verbal nr. 2/PVC/BEC/20.03.2024 cu ocazia completării Biroului Electoral Central pentru alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și pentru alegerile autorităților administrației publice locale din anul 2024 cu reprezentantul desemnat de Partidul Mișcarea Populară

Adresa Autorității Electorale Permanente nr. 5235/15.03.2024 prin care transmite lista partidelor politice și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care au obținut mandate pentru Parlamentul European la alegerile din anul 2019

Proces-verbal nr. 3/PVC/BEC/09.04.2024 cu ocazia înlocuirii unui membru al Biroului Electoral Central pentru alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și pentru alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024

Circulara nr. 302C/BEC/09.042024 privind comunicarea către Biroul Electoral Central a datelor de contact ale birourilor electorale

Centralizator forma editabilă

Circulara nr.430C/BEC/11.04.2024 privind aplicarea dispozițiilor art. 11 din Regulamentul de organizare și funcționare a birourilor electorale constituite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și pentru alegerile autorităților administrației publice locale din anul 2024

Adresa Autorității Electorale Permanente nr. 8543/17.04.2024, înregistrată la Biroul Electoral Central cu nr. 534C/BEC2024/17.04.2024 privind numărul de alegători rezultat din Registrul electoral, defalcat pe circumscripții electorale, valabil la data de 17.04.2024 ora 9:00

Proces-verbal nr. 4/PVC/BEC/19.04.2024, cu ocazia înlocuirii unui membru al Biroului Electoral Central pentru alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și pentru alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024

Circulara nr. 654C/BEC2024/21.04.2024

Adresa 641C/BEC2024/20.04.2024

Circulara nr. 896C/BEC/26.042024

Circulara nr. 960C/BEC/26.04.2024

Proces-verbal nr. 1041C/BEC/29.04.2024 privind constatarea rămânerii definitive a candidaturilor la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024, încheiat astăzi, 29.04.2024

Circulara nr. 1046C/BEC/29.04.2024

Proces-verbal nr. 1049C/BEC/29.04.2024 privind stabilirea numărului de ordine de pe buletinele de vot a partidelor politice, alianțelor electorale, alianței politice, organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale și a candidaților independenți care participă la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024, încheiat astăzi, 29.04.2024

Proces-verbal nr. 1060C/BEC/29.04.2024 cu ocazia prezentării machetei buletinului de vot care va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024, încheiat astăzi, 29.04.2024

Specimenul buletinului de vot care va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024

Circulara nr. 1193C/BEC/03.05.2024

Proces-verbal nr. 5/PVC/BEC/10.05.2024 cu ocazia completării Biroului Electoral Central pentru alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și pentru alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024 conform dispozițiilor art. 2 alin. (2) lit. f), alin. (4) și alin. (14) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 21/2024

Circulara nr. 1557C/BEC/18.05.2024

Circulara nr. 1619C/BEC/21.05.2024

Circulara nr. 1785C/BEC/24.05.2024

Circulara nr. 1786C/BEC/24.05.2024

Circulara nr. 1832C/BEC/27.05.2024

Circulara nr. 1883C/BEC/28.05.2024

Circulara nr. 1884C/BEC/28.05.2024
ANEXA – Model HOTĂRÂRE/DECIZIE privind efectuarea de corecţii ale datelor înscrise în proceseie-verbale care atestă voturile valabil exprimate obţinute de partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi
ANEXA 1A – Model Hotărâre privind efectuarea de corecturi ale datelor electronice din SIMPV la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale pentru secţia de votare nr…
ANEXA 1B – Model Hotărâre privind efectuarea de corecturi ale datelor înscrise în procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale întocmite de biroul electoral al secţiei de votare nr….
ANEXA 2A – Model Decizie privind efectuarea de corecturi ale datelor electronice din SIMPV la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European pentru secţia de votare nr….
ANEXA 2B – Model Decizie privind efectuarea de corecturi ale datelor înscrise în procesul-verbal privind consemnarea rezultatelor votării pentru membrii din România în Parlamentul European întocmit de biroul electoral al secţiei de votare nr….

Proces-verbal nr. 2010C/BEC/31.05.2024, încheiat astăzi 31.05.2024, cu ocazia tragerii la sorți a competitorilor electorali care participă la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024, în vederea stabilirii ordinii de ierarhizare prevăzută de art. 2 alin. (2) teza finală din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 143H/17.05.2024

Circulara nr. 2097C/BEC/04.06.2024

Mesajul președintelui Biroului Electoral Central cu ocazia alegerilor din data de 9 iunie 2024

Comunicat de presă nr. 51 CP/BEC2024/07.06.2024

Circulara nr. 2345C/BEC/08.06.2024

Circulara nr. 2359C/BEC/08.06.2024

Circulara nr. 2398C/BEC/09.06.2024

Circulara nr. 2412C/BEC/09.06.2024

Circulara nr. 2420C/BEC/09.06.2024

Circulara nr. 2492C/BEC/09.06.2024

Circulara nr. 2689C/BEC/11.06.2024

Circulara nr. 2764C/BEC/11.06.2024

Circulara nr. 3153C/BEC/13.06.2024

Circulara nr. 3254C/BEC/14.06.2024

Circulara nr. 3278C/BEC/14.06.2024

BIROUL ELECTORAL CENTRAL