Menu Close

DECIZII în aplicarea unitară a prevederilor legii

Nr. crt.Număr decizie Descriere
1Decizia nr. 7D/26.03.2024privind documentele pe care trebuie să le depună partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice, alianțele electorale și candidații independenți în vederea admiterii candidaturilor pentru membrii din România în Parlamentul European la alegerile din anul 2024
Modelul listei de candidați - Format docx
Modelul listei de candidați - Format pdf
Modelul declarației de acceptare a candidaturii - Format docx
Modelul declarației de acceptare a candidaturii - Format pdf
Declarația pe propria răspundere în sensul că a avut sau nu calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia - Format docx
Declarația pe propria răspundere în sensul că a avut sau nu calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia - Format pdf
Declarația de avere - Format docx
Declarația de avere - Format pdf
Declarația de interese - Format docx
Declarația de interese - Format pdf
Modelul listei de susținători - Format docx
Modelul listei de susținători - Format pdf
Modelul declarației pe propria răspundere care se prezintă de către persoana eligibilă comunitar - Format docx
Modelul declarației pe propria răspundere care se prezintă de către persoana eligibilă comunitar - Format pdf
Modelul cererii de admitere a candidaturii independente - Format docx
Modelul cererii de admitere a candidaturii independente - Format pdf
Modelul cererii de renunțare la candidatură - Format docx
Modelul cererii de renunțare la candidatură - Format pdf
GHID de completare a declarațiilor de avere și de interese - 2024

BIROUL ELECTORAL CENTRAL